бізнес
 
НОВИНКИ

Металургійний кадровий форум.

ВАТ "Северсталь" взяло участь в щорічному Металургійному кадровому форумі, який відбувся в Московському інституті стали і сплавів (НІТУ Місис). Основні теми дискусій стосувалися проблем кадрового забезпечення галузі, а також взаємодії промисловості і галузевих учбових закладів.
Головна мета заходу: пошук сумісних для вузів, держави і приватних компаній рішень по питаннях кадрового забезпечення металургійних підприємств.
На форумі було приділено увагу і ключовим проблемам в галузі. Серед них, зокрема, - відсутність системної взаємодії між освітніми установами і підприємствами галузі по розвитку кадрового потенціалу системи освіти. Представники ОАО "Северсталь" розповіли на форумі про досвід компанії в даному напрямі. Одним з ключових заходів в рамках взаємодії "Северсталі" з профільними вузами є цільова програма, згідно якої щороку декілька череповецких абітурієнтів відправляються по договорах на навчання у ведучі інститути Росії, серед яких, зокрема, і Місис.
Також "Северсталь" представила розроблену спільно з компанією "SIKE. Корпоративні системи" мультимедійну повчальну систему для підготовки технологічного персоналу. Цей тренажер призначений для сталеварів і може використовуватися як для підготовки нових кадрів, так і для перепідготовки, стажування, навчання резерву, екстернату. Візуалізація технологічних процесів на сьогоднішній день є незамінним інструментом при демонстрації складних технічних і виробничих процесів. У зв'язку з цим компанія приділяє створенню і використанню подібних тренажерів і симуляторів серйозну увагу, роблячи ставку на безперервне навчання із застосуванням дистанційних електронних систем і спеціалізованих сервісів для навчання.
Підсумком форуму стало загальне вирішення учасників про необхідність сумісної розробки і реалізації Програми кадрового забезпечення галузі з боку приватного бізнесу, держави і науки, тобто профільних вузів. Цей крок дозволить обійти багато проблем, що стосуються кадрового забезпечення підприємств і підготовки висококваліфікованих фахівців.
Після форуму в Місис відбувся ярмарок вакансій, де працедавці змогли поспілкуватися з майбутніми молодими фахівцями. "Северсталь" зібрала близько 50 резюме випускників економічного і металургійного напрямів. Для студентів молодших курсів була надана інформації про можливість проходження практики в компанії.
07.06.2011
Стаття з сайту ВАТ "Северсталь" http://www.severstal.ru/openness/presscentre/newscompany/companynews_506.html